VÅRA TJÄNSTER

Den lagstadgade revisionsplikten har slopats för mindre företag, men vi på Finnhammars tror att de flesta av våra kunder även i fortsättningen kommer att välja ha kvar sin revisor i företaget. Det ger en kvalitetssäkring som många intressenter uppskattar.

Läs mer om våra tjänster