SAMARBETSPARTNERS

Finnhammars har sedan lång tid tillbaka väl inarbetade
samarbetspartners både lokalt och globalt.

Ett stort och väl fungerande kontaktnät samt samarbete med experter på olika
områden, t.ex. advokater, skattejurister och redovisningsbyråer, gör det möjligt att
förmedla kontakter samt att snabbt kunna ge våra kunder besked i komplicerade
frågeställningar. Vid behov hjälper våra revisorer dig gärna med att etablera en
lämplig kontakt.

På det internationella planet representerar Finnhammars två världsomspännande
nätverk: