SAMARBETSPARTNERS

Finnhammars har sedan lång tid tillbaka väl inarbetat
kontaktnät med samarbetspartners både lokalt och globalt.

Det stora och väl fungerande kontaktnätet med experter på olika
områden, t.ex. advokater, skattejurister och redovisningsbyråer, gör det möjligt att snabbt kunna ge våra kunder besked i komplicerade frågeställningar. Vid behov hjälper våra revisorer dig gärna med att etablera en
lämplig kontakt.

På det internationella planet representerar Finnhammars, som enda byrå i Sverige, det världsomspännande nätverket:

English