VÅRA TJÄNSTER

Mindre företag omfattas inte av revisionsplikten men många av våra kunder har ändå valt att ha kvar sin revisor i sina företag. Det ger en kvalitetssäkring som intressenter uppskattar; banker, kunder, leverantörer m fl.

Att driva företag innebär att man ständigt måste vara påläst och uppdaterad inom
frågor som gäller redovisning, skatter och juridik. Professionell rådgivning och
konsultationer är för många entreprenörer och företagare en absolut nödvändighet
och här fyller Finnhammars en viktig funktion. Vi kan, tillsammans med
samarbetspartners i vårt kontaktnät, erbjuda kvalificerad rådgivning inom en rad
olika områden såsom:

 • Redovisningsfrågor
 • Bokslut, årsredovisningar och koncernredovisningar
 • Ekonomistyrning, budget- och likviditetsplanering
 • Skattefrågor och skatteplanering
 • Inkomstdeklarationer
 • Ekonomiska analyser
 • Omstruktureringar
 • Generationsskiften
 • Registreringsärenden hos Bolagsverket
 • Biträde vid myndighetskontakter
 • Förvärv och försäljning av företag samt företagsvärderingar och Due Diligence
 • Utlandsetableringar och internationalisering
 • Obeståndsärenden

English