VÅRA TJÄNSTER

Den lagstadgade revisionsplikten har slopats för mindre
företag, men vi på Finnhammars tror att de flesta av våra
kunder även i fortsättningen kommer att vilja ha kvar sin
revisor i företaget. Det ger en kvalitetssäkring som många
intressenter uppskattar; banker, kunder, leverantörer m fl.

Att driva företag innebär att man ständigt måste vara påläst och uppdaterad inom
frågor som gäller både juridik och skatter. Professionell rådgivning och
konsultationer är för många entreprenörer och företagare en absolut nödvändighet
och här kan Finnhammars fylla en viktig funktion. Vi kan tillsammans med
samarbetspartners i vårt kontaktnät erbjuda kvalificerad rådgivning inom en rad
olika områden såsom:

 • Redovisningsfrågor
 • Bokslut, årsredovisningar och koncernredovisningar
 • Ekonomistyrning, budget- och likviditetsplanering
 • Skattefrågor och skatteplanering
 • Inkomstdeklarationer
 • Ekonomiska analyser
 • Omstruktureringar
 • Generationsskiften
 • Emissioner och övriga registreringsärenden hos Bolagsverket
 • Biträde vid myndighetskontakter
 • Förvärv och försäljning av företag samt företagsvärderingar
 • Due Diligence
 • Utlandsetableringar och internationalisering
 • Obeståndsärenden