Om oss

På Finnhammars kombinerar vi revisorsrollen med rådgivning. Vi vill ge våra kunder bästa tänkbara service genom ett personligt engagemang.

Förutom att utföra den revision som leder fram till en revisionsberättelse arbetar vi på Finnhammars för att vara mer än en revisionsbyrå. Vi har en helhetssyn på kundens situation och behov. Naturligtvis ska vi genom revisionen kvalitetssäkra redovisningen hos våra kunder, se till att lagar följs och att företagen drivs professionellt. Samtidigt vet vi att det våra kunder uppskattar mest är att vi även är rådgivare och fungerar som bollplank.

Mer än 90% av alla företag i Sverige är mindre och medelstora företag. Dessa drivs av starka entreprenörer, personer som ägnar sitt liv åt sina företag och graden av engagemang och entusiasm är ofta imponerande. Vi vill möta våra kunder med samma engagemang.

Kontinuitet och långsiktighet i samarbetet är lika viktigt för oss som för kunden, då revisorns kunskap om företaget och företagarens situation byggs upp över tiden. Vi på Finnhammars tror att mindre och medelstora företag och organisationer trivs bäst hos en revisionsbyrå som inte är alltför stor, där kunden blir sedd och igenkänd.

Historik

Finnhammars Revisionsbyrå startades 1983 av Bo Finnhammar och Ola Spinnars
som tillsammans med ytterligare fyra medarbetare hade en vision om att skapa en revisionsbyrå där service och starka kundrelationer var grundstommen i
verksamheten.

1984 förvärvades prästgården i Upplands Väsby där vi sedan dess har vårt
huvudkontor. 1998 expanderade vi verksamheten och öppnade vårt citykontor i Hitechbuilding.

Idag drivs Finnhammars av 12 delägare med Erika Hed som VD. Byrån har vuxit naturligt till att idag vara en välrenommerad revisionsbyrå med över 50 anställda.

Efter att ha varit verksamma i nästan 40 år kan vi konstatera att visionen och affärsidén är oförändrad trots att Finnhammars idag växt till en av de största privatägda revisionsbyråerna i Sverige. Många av våra kunder och medarbetare har varit oss trogna ända sedan starten.

English