Gå till... Kontakt

Mer än en revisionsbyrå

På Finnhammars kombinerar vi revisorsrollen med rådgivning. Ambitionen är att ge våra kunder bästa tänkbara service genom personligt engagemang.

Utöver att utföra den revision som leder fram till en revisionsberättelse försöker vi på Finnhammars att leva upp till ambitionen att vara mer än en revisionsbyrå. Vi arbetar utifrån en helhetssyn på kundens situation och behov. Naturligtvis ska vi genom revisionen bidra till att redovisningen sköts ordentligt, att alla lagar följs och att företagen drivs professionellt. Samtidigt vet vi att det våra kunder uppskattar mest är att vi också är rådgivare och fungerar som bollplank.

Mer än 90% av alla företag i Sverige är mindre och medelstora företag. Dessa drivs av starka entreprenörer, personer som ägnar sitt liv åt sina företag och graden av engagemang och entusiasm är ofta imponerande. Vi vill möta våra kunder med samma engagemang. Kontinuitet och långsiktighet i samarbetet är lika viktigt för oss som för kunden, då revisorns kunskap om företaget och företagarens situation byggs upp över tiden och relationerna mellan revisionsbyråns medarbetare och kunden blir både personliga och starka. Vi på Finnhammars tror att mindre och medelstora företag och organisationer trivs bäst hos en revisionsbyrå som inte är alltför stor, där kunden blir sedd och igenkänd.

Kort historik

Finnhammars Revisionsbyrå startades 1983 av Bo Finnhammar och Ola Spinnars som tillsammans med ytterligare fyra medarbetare hade en vision att skapa en revisionsbyrå där service och starka kundrelationer var grundstomme i verksamheten. Med ambitionen att fokusera vårt arbete mot kundgruppen mindre och medelstora företag samt dess ägare och samtidigt kombinera revisionen med rådgivning, har Finnhammars vuxit naturligt till att idag vara en välrenommerad revisionsbyrå med drygt 50 anställda.

Kontoret i City öppnade 1998 när Hans Sundstrand och Ulf Christiansson tillsammans med några kollegor, som tidigare varit verksamma på Leanders Revisionsbyrå i Stockholm, kom till Finnhammars. Bengt Beergrehn och Peter Olofson från revisionsbyrån Dahlström & Partners anslöt 2009.

Ett generationsskifte har påbörjats då delägargruppen kontinuerligt utökats med yngre medarbetare. Idag drivs Finnhammars av 12 delägare med Malin Markman som VD. Efter 30 år i branschen kan vi konstatera att visionen och affärsidén är oförändrad trots att Finnhammars idag växt till en av de största privatägda revisionsbyråerna i Sverige. Många av våra kunder och medarbetare har varit oss trogna ända sedan starten.