VD byte

Finnhammars Revisionsbyrå är idag en av Sveriges största fristående revisionsbyråer med kontor både i Upplands Väsby och i Hitechbuilding, Hötorget Stockholm. Finnhammars påbörjar nu sitt fyrtionde verksamhetsår med ett nytt spännande kapitel. Den 1 september 2022 tog Erika Hed över rollen som VD efter Malin Markman som varit VD sedan 2006 och Anton Spinnars tillträdde samtidigt som Vice VD med fokus på personalfrågor.  

Erika har arbetat på Finnhammars sedan 2011 och Anton sedan 2015. Även före sin tid som medarbetare har både Erika och Anton en lång historia med Finnhammars genom släktskap och via kundrelationer.

”Vi kommer tillsammans fortsätta arbeta framåt utifrån den grund som lades redan för fyrtio år sedan och som fortfarande är så stark och central för Finnhammars – långsiktiga relationer och att leverera ett mervärde både för medarbetare och kunder. Vi fortsätter fokusera på kundgruppen mindre och medelstora företag där vi kombinerar revisorsrollen med rådgivning och där kontinuitet och engagemang är viktiga parametrar. Målsättningen är att fortsätta vara mer än en revisionsbyrå för såväl medarbetare som för kunder. ”

”Vi är världens bästa team på Finnhammars och har väldigt kul ihop. Vi är båda stolta över att vara en del av det teamet och att få representera byrån. Vi ser fram emot att leda Finnhammars in i nästa generation!”

Vill du vara med på vår resa eller har du några frågor är du välkommen att kontakta oss, erika.hed@finnhammars.se eller anton.spinnars@finnhammars.se

English