Gå till... Kontakt

Styrelsearvode som utbetalas till bolag ska beskattas som tjänsteinkomst

En person med flera styrelseuppdrag hade för avsikt att bedriva dessa uppdrag utifrån sitt eget aktiebolag och fakturera arvodena från aktiebolaget. Av den anledningen vände sig personen till Skatterättsnämnden för att få reda på hur ersättningarna skulle beskattas.
Skatteverket yrkade att styrelseuppdrag som huvudregel är personliga uppdrag som inte kan faktureras från ett aktiebolag utan ska beskattas som tjänsteinkomst.
Skatterättsnämnden gick på Skatteverkets linje, innebärande att ersättningarna ska beskattas som tjänsteinkomst hos den som är vald som styrelseledamot, även om ersättningen har fakturerats från och betalats till ett aktiebolag.

Konsekvensen för styrelseledamoten är att styrelsearvodet beskattas som inkomst av tjänst. Bolaget som betalar fakturan medges inte avdrag för momsen på fakturan och ska också betala arbetsgivaravgift på ersättningen.