Gå till... Kontakt

Snart ska alla företag och föreningar anmäla verklig huvudman

Riksdagen väntas under våren besluta att cirka 800 000 företag och juridiska personer måste anmäla verklig huvudman till Bolagsverket med start under andra halvan av 2017.

Bolagsverket kommer att ta fram en e-tjänst för att detta ska vara enkelt att hantera.
En verklig huvudman är en eller flera personer som ytterst äger eller kontrollerar ett företag, en förening eller annan typ av juridisk person.

Syftet med registret är att exempelvis banker och finanspolisen ska kunna ta reda på vem eller vilka som står bakom ett företag. Totalt berörs omkring 800 000 företag och föreningar. De som måste anmäla verklig huvudman är bland andra: Aktiebolag, bostadsrättsföreningar, ekonomiska föreningar, handelsbolag, kommanditbolag med flera associationer.