Gå till... Kontakt

Nya representationsregler

Ändringarna avser avdrag för utgifter för lunch, middag eller supé. Övriga utgifter för representation (representationsgåvor, kringkostnader som teaterbiljetter m.m.) påverkas inte. Inte heller påverkas utgifter för lättare förtäring, vilket fortfarande är avdragsgillt. Inkomstskatt De nya reglerna gäller räkenskapsår som påbörjas…

Stränga krav på personalliggare

Ett restaurangföretag påfördes en kontrollavgift då man inte förvarade personalliggaren i lokalen för den tid som finns reglerad i lagtexten. Det framgår av en dom från Högsta förvaltningsdomstolen. Domen visar att Skatteverket och domstolarna är strikta i sin bedömning och…

Förmånsvärdet av fri kost höjs

I enlighet beräkningar ska genomsnittspriset i Sverige för en normal lunch vara 90,93 kronor. Med detta som grund fastställer Skatteverket följande förmånsvärden för 2017 för fri kost. En fri måltid om dagen, lunch eller middag 90 kr och frukost 45…

Aktier för tio miljoner till VD i familjeföretag var skattefri gåva

De båda makarna ville ge aktier för cirka 10 miljoner kronor i sitt bolag som gåva till sin son. Sonen är också VD för bolaget. Skatteverket ansåg att sonen ska beskattas för gåvan som inkomst, men högsta förvaltningsdomstolen slår nu…

Höstbudgeten

I höstbudgeten föreslår regeringen flera ändringar på skatteområdet från år 2017. De viktigaste förslagen sammanfattas här kortform. Företagare som förväntas omsätta mindre än 30 000 kr per år kan ansöka om att vara momsbefriade. Fakturering ska då göras utan moms…

Förslag till ändrade 3:12-regler

Den s.k. 3:12-utredningen har haft i uppdrag att se över de särskilda skattereglerna för utdelning och kapitalvinster till ägare i fåmansföretag. I korta drag föreslås följande förändringar från och med år 2018. Skattesatsen i kapital ändras till 25 % för…

Arbetsgivardeklarationer på individnivå

Ett nytt lagförslag innebär att arbetsgivare ska lämna sin arbetsgivardeklaration på individnivå månadsvis istället för årsvisa kontrolluppgifter. Införande föreslås ske stegvis från och med den 1 juli 2018.