Gå till... Kontakt

Trängselskatt ska förmånsbeskattas

Trängselskatt och infrastrukturavgifter som är hänförliga till privat körning med förmånsbil och som betalas av arbetsgivaren är från och med den 1 januari 2018 en skattepliktig förmån. Arbetsgivaren ska då för varje månad beräkna och redovisa förmånen för respektive anställd….

Fler branscher kan få personalliggare

Regeringen har lämnat förslag till Lagrådet om att införa krav på personalliggare även i kropps- och skönhetsvårdsverksamhet, fordonsserviceverksamhet samt livsmedels- och tobaksgrossist-verksamhet. Syftet med förslaget är att minska skattefusk. Förslaget föreslås träda ikraft den 1 juli 2018.

Nu måste du anmäla bankkonto till Skatteverket

Skatteverket slutar att skicka skatteåterbäring och andra utbetalningar automatiskt via utbetalningskort. Alla utom dödsbon måste anmäla utbetalningskonto för att få en utbetalning automatiskt. Enklast och snabbast är att anmäla konto digitalt. Från och med den 22 november behöver alla ha…

Dags att börja planera inför årsskiftet redan nu

Som fysisk person beskattas man per kalenderår, vilket innebär att det mesta av skatteplanering måste ske i god tid före årsskiftet om det ska fungera. Det är några belopp som är bra att känna till. Brytpunkten för statlig skatt är…

Kompletterande kommentar till HFD:s dom om styrelsearvoden

Som vi kommenterat tidigare så kom en dom i Högsta förvaltningsdomstolen HFD som innebär att styrelsearvoden ska beskattas som lön och inte som arvode. Diskussioner har uppstått vad som gäller när man som styrelseledamot ingått ett avtal med företaget och…

K2 och K3 för stiftelser och ideella föreningar

Från och med räkenskapsår som påbörjas 2017-01-01 eller senare ska alla stiftelser och ideella föreningar som upprättar årsredovisning välja mellan K2 och K3. Det är därför hög tid att välja och analysera vilka effekterna blir. Oavsett hur man väljer kan man räkna…

Budgetpropositionen

Regeringen har i budgetpropositionen kommit med en rad förslag om ändrade skatter. Regeringen föreslår att den sänkning av arbetsgivaravgifterna som redan idag gäller för den först anställde hos enskilda näringsidkare utvidgas till att gälla även aktiebolag som inte har någon…

Nu är det dags att anmäla verklig huvudman

Den nya lagen om Verklig huvudman trädde ikraft den 1 augusti 2017. Företag och föreningar ska anmäla verklig huvudman till Bolagsverket. En verklig huvudman är den eller de personer som ytterst äger eller kontrollerar exempelvis ett företag eller en förening….

Regeringen drar tillbaka lagförslag om beskattning av fåmansföretagare

Förslagen på skatteskärpningar som skulle drabba småföretagare hårdast dras nu tillbaka. Det innebär att de så kallade 3:12-reglerna som avgör hur utdelning och vinst vid försäljning av andelar kommer att vara oförändrade. Lagförslagen fick mycket hård kritik från många håll…

Fastställt förhandsbesked om fakturerade styrelsearvoden

Skatterättsnämnden SRN har i ett förhandsbesked ansett att styrelsearvoden (2016-12-21) som betalas ut till en styrelseledamots helägda aktiebolag ska utgöra inkomst av tjänst. Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har den 20 juni 2017 fastställt detta förhandsbesked från Skatterättsnämnden, vilket innebär att förhandsbeskedet…