Gå till... Kontakt

Nya regler för representation

Skatteverket har publicerat nya avdragsgilla belopp för representationsgåvor och reklamgåvor. De nya beloppen gäller från den 1 januari 2018.

Representationsgåvor 300 kr exkl. moms (tidigare 180 kr exkl. moms)
Det krävs att gåvan har ett omedelbart samband med verksamheten. Exempelvis att den överlämnas i samband med ett affärsmöte eller en uppvaktning av kunds jubileum. Hit räknas således inte gåvor i samband med personliga högtider.

Reklamgåvor 300 kr exkl. moms (tidigare saknads beloppsgräns)
Med reklamgåvor menas produkter som har direkt anknytning till företagets sortiment eller tillverkning. Det är oftast enklare presentartiklar med företagets namn eller logga. Gåvor av personlig karaktär räknas inte som reklamgåvor.