Gå till... Kontakt

Nytt förslag på 3:12-regler

Regeringens förslag till beskattning av delägare i fåmansföretag möttes av skarp kritik. Nu har ett reviderat förslag tagits fram som är fördelaktigare på vissa punkter men som på det hela taget innebär ett högre skatteuttag.

Det blir lättnader i reglerna för generationsskiften inom en och samma familj, något som är glädjande. Där har regelverket missgynnat denna grupp i jämförelse med överlåtelse till extern köpare.

Den så kallade förenklingsregeln, som ger möjlighet att ta ut cirka 165 000 kr per år i utdelning, oavsett aktivitet i bolaget, kommer att finnas kvar dock med en beskattning på 25 % istället för som tidigare 20 %.

Huvudregeln och takbeloppet för beskattning av utdelning och kapitalvinst har ändrats så att skatteuttaget blir högre. På det hela taget bättre än det ursprungliga förslaget men dock högre skatt över hela linjen.

Om förslaget kommer att bli lag återstår att se. Några av oppositionspartierna i riksdagen har flaggat för att man vill stoppa hela förslaget.