Gå till... Kontakt

Nu är det dags att anmäla verklig huvudman

Den nya lagen om Verklig huvudman trädde ikraft den 1 augusti 2017. Företag och föreningar ska anmäla verklig huvudman till Bolagsverket.

En verklig huvudman är den eller de personer som ytterst äger eller kontrollerar exempelvis ett företag eller en förening. En verklig huvudman kan också vara den eller de personer som tjänar på att någon annan agerar åt dem.

Från den 1 september 2017 kan företaget göra sin anmälan. Behörig företrädare kan göra detta elektroniskt och skriver under med e-legitimation. Det kommer att vara gratis till och med den 1 februari 2018.