Gå till... Kontakt

Förslag på nya skatteregler för företag

I promemorian föreslås en generell begränsning av ränteavdrag i bolagssektorn kombinerat med en sänkning av bolagsskatten. Förslaget innebär bland annat:

• En generell begränsning av ränteavdrag i bolagssektorn införs i första hand som en EBIT-regel (avdragsutrymmet uppgår till 35 procent av EBIT) och i andra hand som en EBITDA-regel (avdragsutrymmet uppgår till 25 procent av EBITDA).
Sänkning av bolagsskatten och expansionsfondsskatten från 22 procent till 20 procent.
• Reglerna om värdeminskningsavdrag avseende hyreshus ändras på så sätt att, utöver ordinarie avdrag för värdeminskning, 10 procent av utgifterna får dras av inom en femårsperiod från det att hyreshuset färdigställs.
• Avdragsförbud för ränta vid vissa gränsöverskridande situationer införs.
• Reglerna om begränsning av ränteavdrag för vissa interna lån ges ett snävare tillämpningsområde.
• Särskilda regler gäller för finansiell leasing.