Gå till... Kontakt

Föreningar kan behöva ändra sina stadgar

Det står klart efter en lagändring som kom den 1 juli 2016. Vissa av ändringarna är dessutom tvingande.

De nya reglerna i lagen om ekonomiska föreningar gäller ekonomiska föreningar men också de föreningsformer som följer lagen om ekonomiska föreningar, däribland bostadsföreningar, sambruksföreningar, kooperativa hyresrättsföreningar och bostadsrättsföreningar i tillämpliga delar.