Gå till... Kontakt

Planera ditt löneuttag 2017

Den första delen av lönen upp till en första brytpunkt belastas inte med statlig skatt utan bara kommunal skatt.
Den högsta årslönen utan att behöva betala statlig skatt med 20 procent är för kalenderåret 2017 en årslön på 452 100 kronor per år (37 675 kr/månad).
Den andra brytpunkten, där den statliga skatten är 25 procent, inträffar vid löner över 651 700 kronor per år (54 308 kr/mån).