Gå till... Kontakt

Beslut om uppgifter på individnivå i arbetsgivardeklarationen

Riksdagen har beslutat att införa ett nytt system för uppgifter om anställdas löner och skatter. Uppgifter ska lämnas månadsvis på individnivå i stället för en gång om året i en kontrolluppgift.

Arbetsgivare som är skyldiga att föra en personalliggare och som har fler än 15 anställda ska börja lämna uppgifter på individnivå från och med den 1 juli 2018.

Alla övriga arbetsgivare ska börja lämna de nya arbetsgivardeklarationerna från och med den 1 januari 2019.