Gå till... Kontakt

Så här blev förslaget om nya skatteregler för ägarskiften

Förslaget innebär att en andel i ett fåmansföretag inte ska anses kvalificerad enbart på grund av att någon annan närstående än andelsägarens make har varit verksam i betydande omfattning i ett annat fåmansföretag eller fåmanshandelsbolag som bedriver samma eller likartad…

Nytt år – nya regler

Sänkt bolagsskatt, karensavdrag och entreprenörsansvar för lönefordringar i bygg- och anläggningsbranschen. Det är några av de nya regler som börjat gälla vid årsskiftet. Arbetsgivardeklaration på individnivå Den största förändringen med de nya reglerna blir att arbetsgivaren inte längre ska redovisa…

Julklappar till personalen – det här kan du dra av

Vill du att gåvan ska vara skattefri för dina anställda gäller det att komma ihåg att du inte får ge bort pengar, kontantkort eller presentkort. Alltså inga gåvor som kan bytas till pengar. I så fall räknas inte gåvan som skattefri. Men inga regler…

Tillfällig sänkning av arbetsgivaravgiften för första medarbetaren

Funderar du på att anställa? När du anställer din första medarbetare kan du ta del av växa-stödet. Det innebär att du kan få avdrag på lönekostnaden. Enskilda näringsidkare, handelsbolag med högst två delägare och aktiebolag. Det är företagsformerna som är…

Lika förmånsbeskattning för privat och offentlig sjukvård

Privat och offentlig sjukvård ska förmånsbeskattas på samma sätt. Skatteverket har nu publicerat ett ställningstagande som förtydligar hur den nya lagen ska tillämpas. 1 juli i år trädde en ny lag i ikraft som innebär att beskattningen av vård bekostad…

Moms vid uthyrning av vårdpersonal – nytt ställningstagande från Skatteverket

Moms ska betalas vid uthyrning av vårdpersonal. Det kom Högsta förvaltningsdomstolen fram till i somras. Nu har Skatteverket gått ut med ett ställningstagande i frågan. I början av sommaren kom beskedet från Högsta förvaltningsdomstolen: moms ska betalas vid uthyrning av…

Har du koll på friskvårdsbidraget?

Vad gäller för friskvårdsbidrag? Nu har Skatteverket publicerat ett förtydligande. Där framgår bland annat att körsång, fiske och agility är aktiviteter där det inte är okej att använda friskvårdsbidraget. Att ha en nöjd och glad personal är viktigt för de…

Filialer och bokföring – tänk på det här

Utländska företag med filial i Sverige är bokföringsskyldiga enligt bokföringslagen. Filialen ska ha en egen bokföring som är skild från det utländska företagets bokföring.  Förra året sa riksdagen ja till en lagändring som innebär att utländska filialer i Sverige är…

E-tjänst för digital inlämning av årsredovisningar

Den 26 mars 2018, öppnade Bolagsverkets e-tjänst där aktiebolag som tillämpar K2 kan lämna in sina årsredovisningar digitalt. De första digitala årsredovisningarna har redan lämnats in. På bolagsverkets webbplats finns information om hur det rent praktiskt går till att lämna…

Nya regler för representation

Skatteverket har publicerat nya avdragsgilla belopp för representationsgåvor och reklamgåvor. De nya beloppen gäller från den 1 januari 2018. Representationsgåvor 300 kr exkl. moms (tidigare 180 kr exkl. moms) Det krävs att gåvan har ett omedelbart samband med verksamheten. Exempelvis…