Medarbetare

Malin Markman
VD, Partner, Auktoriserad revisor
Phone: +46 8 120 123 20
EmailLinkedIn
Maria Bengtsson
Auktoriserad revisor
Phone: +46 8 120 123 61
EmailLinkedIn
Karin Berge
Ekonomiansvarig
Phone: +46 8 120 123 24
EmailLinkedIn
Hans Bredberg
Senior partner, Auktoriserad revisor
Phone: +46 8 120 123 07
Email
Gabriella Bäcklin
Service & support
Phone: +46 8 120 123 15
EmailLinkedIn
Olof Carlsson
Auktoriserad revisor
Phone: +46 8 120 123 60
Email
Christian Dahlström
Auktoriserad revisor
Phone: +46 8 120 123 38
EmailLinkedIn
Thérese Ek
Revisorsassistent
Phone: +46 8 120 123 30
EmailLinkedIn
Max Elowson
Revisorsassistent
Phone: +46 8 120 123 36
EmailLinkedIn
Fredrika Eriksson
Revisorsassistent
Phone: +46 8 120 123 37
Email
Lotta Erstrand
Service & support
Phone: +46 8 120 123 14
Email
Håkan Fjelner
Partner, Auktoriserad revisor
Phone: +46 8 120 123 04
EmailLinkedIn
Jonas Forsberg
Partner, Auktoriserad revisor
Phone: +46 8 120 123 31
EmailLinkedIn
Erika Friberg Kolmodin
Auktoriserad Revisor
Phone: +46 8 120 123 78
EmailLinkedIn
Elin Granlund
Auktoriserad Revisor
Phone: +46 8 120 123 75
EmailLinkedIn
Krister Holmgren
Auktoriserad Revisor
Phone: +46 8 120 123 64
EmailLinkedIn
Ulf Johansson
Godkänd revisor
Phone: +46 8 120 123 19
EmailLinkedIn
Mikael Larsson
Partner, Godkänd revisor
Phone: +46 8 120 123 08
Email
Cajsa Marcelius
Partner, Auktoriserad revisor
Phone: +46 8 120 123 21
EmailLinkedIn
Carl-Erik Morin
Auktoriserad Revisor
Phone: +46 8 120 123 23
EmailLinkedIn
Jonas Petersson
Revisorsassistent
Phone: +46 8 120 123 60
EmailLinkedIn
Isabelle Pettersson
Service & support
Phone: +46 8 120 123 17
Email
Ilona Pihlström
Ekonomi
Phone: +46 8 120 123 16
Email
Anton Spinnars
Auktoriserad Revisor
Phone: +46 8 120 123 33
EmailLinkedIn
Per-Olov Strand
Auktoriserad Revisor
Phone: +46 8 120 123 67
EmailLinkedIn
Wilhelm Svanberg
Revisorsassistent
Phone: +46 8 120 123 65
Email
Josefine Torving
Revisorsassistent
Phone: +46 8 120 123 71
EmailLinkedIn
Camilla Tränk Lind
Revisorsassistent
Phone: +46 8 120 123 63
Email
Oscar Westerlund
Partner, Auktoriserad revisor
Phone: +46 8 120 123 34
Email
Sara Östman
Revisorsassistent
Phone: +46 8 120 123 62
EmailLinkedIn