Gå till... Kontakt

Den lagstadgade revisionsplikten har slopats för mindre företag, men vi på Finnhammars tror att de flesta av våra kunder även i fortsättningen kommer att vilja ha kvar sin revisor i företaget. Det ger en kvalitetssäkring som många intressenter uppskattar; banker, kunder, leverantörer m fl.

Att driva företag innebär att man ständigt måste vara påläst och uppdaterad inom frågor som gäller både juridik och skatter. Professionell rådgivning och konsultationer är för många entreprenörer och företagare en absolut nödvändighet och här kan Finnhammars fylla en viktig funktion. Vi kan tillsammans med samarbetspartners i vårt kontaktnät erbjuda kvalificerad rådgivning inom en rad olika områden såsom:

 • Redovisningsfrågor
 • Bokslut, årsredovisningar och koncernredovisningar
 • Ekonomistyrning, budget- och likviditetsplanering
 • Skattefrågor och skatteplanering
 • Inkomstdeklarationer
 • Ekonomiska analyser
 • Omstruktureringar
 • Generationsskiften
 • Emissioner och övriga registreringsärenden hos Bolagsverket
 • Biträde vid myndighetskontakter
 • Förvärv och försäljning av företag samt företagsvärderingar
 • Due Diligence
 • Utlandsetableringar och internationalisering
 • Obeståndsärenden

image004-2