Gå till... Kontakt

Aktier för tio miljoner till VD i familjeföretag var skattefri gåva

De båda makarna ville ge aktier för cirka 10 miljoner kronor i sitt bolag som gåva till sin son. Sonen är också VD för bolaget. Skatteverket ansåg att sonen ska beskattas för gåvan som inkomst, men högsta förvaltningsdomstolen slår nu fast att överlåtelsen ska betraktas som en skattefri gåva.

Överlåtelsen är enligt makarna en del i ett planerat generationsskifte som syftar till att successivt överföra ägandet till den yngre generationen.